Βασικές αρχές:

Το Κυπριακό είναι κυρίως πρόβλημα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων αξιών. Δεν είναι πρόβλημα που δημιούργησαν οι εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στις κοινότητες και τις ομάδες του πληθυσμού των Κυπρίων. Λύση του Κυπριακού μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν οδηγεί σε  άρση της αδικίας, επαναφορά της φυσικής τάξης πραγμάτων και σεβασμό στις ανθρώπινες (φυσικές) αξίες. Οι πρόνοιες του σχεδίου λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι μεν βιώσιμες και λειτουργικές, αλλά πρέπει επίσης να είναι σύννομες και συμβατές με τις πιο πάνω αξίες και κανόνες.

Αγωνιζόμαστε για τη σύντομη λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού λαού. Οι βασικές αρχές για τη λύση του Κυπριακού είναι:

 • Κύριο στοιχείο της λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι το ενιαίο του Κυπριακού χώρου, του λαού, της κοινωνίας, της οικονομίας κ.ο.κ. Η λύση πρέπει να προνοεί ένα κράτος, με μία και μοναδική διεθνή προσωπικότητα, μία και αδιαίρετη κυριαρχία, ένα λαό και μία ιθαγένεια, μία ενιαία οικονομία, κοινωνία και οικοσύστημα, δίκαιη εκπροσώπηση των εθνικών κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου και σύστημα δικαιοσύνης βασισμένο στις Ευρωπαϊκές αρχές και τους μηχανισμούς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχεία απαραίτητα για την κατοχύρωση της βιωσιμότητας οποιασδήποτε λύσης.

 

 • Ο γεωγραφικός διαχωρισμός και η ύπαρξη συνόρων ουσιαστικά νομιμοποιούν και παγοποιούν τα δεδομένα της κατοχής του εποικισμού και της διαίρεσης και ως εκ τούτου καθιστούν τη λύση μη βιώσιμη και αειφόρο. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των Κυπρίων με βάση την καταγωγή ή τη θρησκεία, δεν μπορεί να στηρίξει μια ειρηνική προοπτική για την Κύπρο και την περιοχή και συνεπώς δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων αλλά μόνο τα σχέδια της Τουρκίας.

 

 • Η αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων είναι απαραίτητο να γίνει πριν από τη λύση. Επιβάλλεται η κατάργηση όλων των ξένων εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και των Βρετανικών Βάσεων.

 

 • Λυδία λίθος της λύσης του Κυπριακού αποτελεί η κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι απαραβίαστο. Το λεγόμενο «δικαίωμα» των σημερινών «χρηστών» – σφετεριστών των περιουσιών δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη.

 

 • Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Ως θέμα αρχής λοιπόν κανένας Τούρκος έποικος δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί πριν από τη λύση του Κυπριακού ή μέσα από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Απαιτούμε τη μη συμμετοχή των εποίκων στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού (π.χ. δημοψήφισμα) όπως δυστυχώς συνέβηκε το 2004. Μετά τη λύση του Κυπριακού, άτομα που δεν έχουν τη νόμιμη Κυπριακή ιθαγένεια θα μπορούν να την αποκτήσουν με την εφαρμογή των νόμων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Συνεπώς ο σεβασμός των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία και η κατάργηση κάθε ξένης επέμβασης, πρέπει να είναι τα κύρια και απαραβίαστα στοιχεία της λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

 

Τι προτείνουμε:

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω καταθέτουμε τις πιο κάτω συγκεκριμένες εισηγήσεις:

 1. Καθορισμός βασικών παραμέτρων λύσης του Κυπριακού (κόκκινες γραμμές) και λαϊκή κατοχύρωση τους μέσω δημοψηφίσματος. Συμμετοχική διαδικασία εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της λύσης του Κυπριακού.
 2. Πρόταξη του θέματος της στρατιωτικής κατοχής και των εποίκων. Διεθνής κινητοποίηση για άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων ως μέρος της επιδιωκόμενης λύσης.
 3. Επανεξέταση των προτάσεων στις διάφορες πτυχές του Κυπριακού στη βάση συλλογικών αποφάσεων και με τη βοήθεια ειδικών συνταγματολόγων, με στόχο την ανατροπή των διχοτομικών δεδομένων των συνομιλιών.
 4. Εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με στόχο τη δημοκρατική τροποποίηση του Συντάγματος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο αποκλεισμός της παρθενογένεσης.
 5. Ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνικό επίπεδο στις απευθείας συνομιλίες για να ελέγχεται η συμβατότητα των προτάσεων με το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό κεκτημένο (Ευρωπαϊκή λύση).
 6. Αποτροπή της έγκρισης του λεγόμενου κανονισμού για το απευθείας εμπόριο με πρόταξη της πρότασης για το λιμάνι της Αμμοχώστου, επανεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων στην πόλη και οικολογική ανοικοδόμηση (πράσινη Αμμόχωστος). Σε αντίθετη περίπτωση, άσκηση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε ΟΛΑ τα κεφάλαια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Να μελετηθούν τα δικαστικά μέτρα μέσω του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 7. Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών μηχανισμών για την άσκηση πίεσης κατά της Τουρκίας με διεθνή ενεργή αξιοποίηση της ιδιότητας του κράτους μέλους της Ε.Ε. (κυρώσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα εναντίον της Τουρκίας), του Συμβουλίου της Ευρώπης και χρήσης των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Αμμόχωστο, και στο Δίκαιο της Θάλασσας, στη βάση της σχετικής Διεθνούς Συνθήκης του Μοντέγκο Μπέυ.
 8. Αναβάθμιση της παρέμβασης της Κύπρου στη διαδικασία των Ευρω-Τουρκικών σχέσεων και πρόταξη στοιχείων της λύσης του Κυπριακού (π.χ. αποχώρηση στρατευμάτων, τερματισμός του εποικισμού και της πώλησης Ελληνοκυπριακών περιουσιών) ως προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.
 9. Προώθηση της πρότασης για απευθείας διαπραγμάτευση Κύπρου – Τουρκίας. Πρόσκληση σε διεθνείς οργανισμούς και προσωπικότητες να αναλάβουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Κύπρου – Τουρκίας.
 10. Αξιοποίηση των νέων γεωστρατηγικών δεδομένων (ενέργεια, φυσικό αέριο) για τη συγκρότηση ισχυρών πολιτοκοστρατιωτικών συμμαχιών με χώρες της περιοχής, προς ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου δυνάμεων.
 11. Υποστήριξη των αγώνων των Τουρκοκυπρίων για απεγκλωβισμό από τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έλεγχο της Τουρκίας.
 12. Ανάπτυξη διμερών επαφών και σχέσεων με τους Τουρκοκύπριους, ώστε να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες των δύο κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων. Η πραγματική και ουσιαστική λύση θα μπορέσει να επέλθει και να οικοδομηθεί μόνο και εφόσον θα υπάρξει αυτή η πραγματική και ανιδιοτελής συνεργασία. Την ουσιαστική αλλαγή και λύση θα την επιβάλει ο ίδιος ο λαός με τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης και κοινού αγώνα.
 13. Επανασύσταση και ενίσχυση του Συμβουλίου Στρατηγικής με διεθνούς επιπέδου επιστήμονες. Μελέτη των εμπλεκομένων συμφερόντων και της δυναμικής της περιφερειακής ασφάλειας. Διαμόρφωση σχεδίου ενεργειών για ανάπτυξη συμμαχιών. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου και των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ως γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων.
 14. Δημιουργία ομάδας νομικών-διεθνολόγων (Κυπρίων, Ελλαδιτών), της οποίας αποκλειστικός ρόλος θα είναι η παρακολούθηση και, παρέμβαση σε υποθέσεις/αποφάσεις (νομολογίας) διεθνών καί άλλων σημαντικών εθνικών Δικαστηρίων, που μπορούν να στοιχειοθετήσουν νομικές δράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ελευθερία και ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μιας ελεύθερης πολυπολιτισμικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον Άνθρωπο και τα Δικαιώματά του!