Α. Στήριξη πρωτοβουλιών ΜΚΟ και Ομάδων Πολιτών

Από την ίδρυση του το 1996 το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών παραμένει σταθερός υπερασπιστής των δικαιωμάτων των απλών πολιτών, για ελευθερία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της υγείας εμάς και των παιδιών μας. Συνοδοιπόροι σε αυτή μας την προσπάθεια έχουν υπάρξει δεκάδες άτυπες ομάδες πολιτών και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που, ανάλογα με το θέμα που επικέντρωναν τις δικές τους προσπάθειες, έβρισκαν στήριξη και ενίσχυση των προσπαθειών τους από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ξεκίνησε και το ίδιο ως Μη Κυβερνητική οργάνωση. Η καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας και η λειτουργία της “κοινωνίας των πολιτών” (και όχι των πολιτικών) αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική δικλείδα ελευθερίας και δημοκρατίας.

Όραμα μας είναι η διαμόρφωση ενημερωμένων, δημιουργικών, κριτικών, συμμέτοχων, διεκδικητικών και κυρίως ελεύθερων πολιτών που θα ξέρουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντικός και πολύτιμος συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδικασία.

Στόχος είναι να επιτευχθεί η καθολική και όχι η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων, η οποία δημιουργεί ανισότητα ανάμεσα στους νομοταγείς πολίτες. Θα επιμένουμε στην προστασία της προσωπική ζωής των πολιτών, με την απόρριψη του μαζικού ηλεκτρονικού φακελώματος και της επέμβασης στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Μία από τις πρώτες νομοθετικές μας πρωτοβουλίες ήταν η προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης των δημοψηφισμάτων κατά τρόπο που να προάγεται η άμεση δημοκρατία.

 

Β. Πολιτιστική έκφραση και προστασία καλλιτεχνικής έκφρασης 

Η θέση του δημιουργού στην Κύπρο έχει παρεξηγηθεί και άνθρωποι που πρωτοστάτησαν στην καλλιτεχνική τους δημιουργία έφυγαν από τον κόσμο αυτό πικραμένοι, χωρίς καμιά αναγνώριση ή διάκριση του έργου τους. Το έργο τους όμως, χρησιμοποιείται και αποτελεί προϊόν εκμετάλλευσης όποτε βολεύει και όποτε η πολιτεία θέλει να δείξει πρόσωπο. Η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, μαζί με τη διατήρηση και διάδοση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να αποτελέσουν κύριες προτεραιότητες.

Η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού και Πολιτιστικού Γραφείου Προγραμματισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού θα βοηθήσουν πολύ στην οργάνωση και στελέχωση του Πολιτισμού από εξειδικευμένους επιστήμονες και ειδικούς σύμφωνα με τους τομείς που θα χειρίζεται. Η πριμοδότηση όλων των πιο πάνω φορέων με σημαντικά κονδύλια για προώθηση των εξειδικευμένων τους στόχων, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Εξωτερικών και του υφυπουργείου τουρισμού θα δώσουν νέο εφαλτήριο για τη σύγχρονη καλλιτεχνική κυπριακή δημιουργία. Η δε παράλληλη ανάθεση ενεργού πολιτιστικού ρόλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και η εκπόνηση προγράμματος αναβίωσης οικοτεχνιών και μικρών βιοτεχνιών και παροχή κινήτρων για προσέλκυση ποιοτικής πολιτιστικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο, θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε επίπεδο περιφερειακό και να δίνονται ευκαιρίες καλλιτεχνικής δημουργίας και μεταλαμπάδισης γνώσης πέραν από τα αστικά κέντρα. Η θέσπιση ειδικής σύνταξης για τον πνευματικό κόσμο και τους δημιουργούς της τέχνης είναι επάναγκες.

Χρόνια μετά την επικύρωση από το Κυπριακό κράτος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, τα ιστορικά αρχιτεκτονικά σύνολα, μοναδικά σύμβολα και μαρτυρίες της ιστορικής συνέχειας του τόπου, παραμένουν εγκαταλειμμένα στο έλεος του χρόνου και των όποιων μικρών ή μεγάλων συμφερόντων. Ενώ στο κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό βόρειο τμήμα του νησιού μας, συνειδητά και μεθοδευμένα συντελείται η λεηλασία και αλλοίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στο ελεύθερο τμήμα το κυπριακό κράτος παρά τις εθνικές και διεθνείς του υποχρεώσεις, εγκαταλείπει την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά σ’ ένα συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό φθοράς που οριακά πια σήμερα οδηγεί στον αφανισμό της.

Πέρα από την εφαρμογή κάποιων αποσπασματικών μέτρων και κινήτρων, τόσο Κυβέρνηση όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αδυνατούν να συλλάβουν τη σημασία που έχει για τον τόπο μέσα από τις συνθήκες που διέρχεται, η διατήρηση της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς, του αναπόσπαστου αυτού μέρους του πολιτισμού, της συλλογικής μνήμης και ταυτότητάς μας. Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αποτελεσματικής προστασίας των αρχαίων μνημείων και μνημείων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, περιλαμβαναμένου και του μέτρου της απαλλοτρίωσης ή εξασφάλισης της κυριότητας σημαντικών αρχαιοτήτων ή διατηρητέων κτιρίων με ανταλλαγή κρατικής γης.

Η μέριμνα για τις αρχαιότητες της Κύπρου και η ορθή προβολή και διαφύλαξή τους δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη του νησιού. Οι αρχαιότητες της Κύπρου απειλούνται με καταστροφή από ανθρώπινους και φυσικούς παράγοντες. Η καταστροφή συνεχίζεται, συσσωρεύεται και αποτελεί μια σιωπηλή αλλά πραγματική κρίση εφόσον οι χώροι που κινδυνεύουν δεν είναι δυνατό να ξαναδημιουργηθούν. Η αδιαφορία των κυβερνώντων και η ανεπάρκεια νομικής κάλυψης έχουν σαν επακόλουθο την καταστροφή των αρχαιοτήτων, την υποβάθμιση του πολιτισμού μας και την αλλοτρίωση του πολιτισμού και της παράδοσης μας, άρα και την απώλεια του χαρακτήρα του νησιού.