Δυο μεγάλα έργα πολυώροφων κτιρίων που προγραμματίζονταν να ανεγερθούν στο Δήμο Λευκωσίας δημοσιεύτηκε σήμερα στον ημερήσιο Τύπο ότι δεν φαίνεται να προχωρούν. Τόσο οι τέσσερις πύργοι παρά τον Πεδιαίο ποταμό, σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα (οδός Γλάδστωνος) όσο και το 36όροφο στην οδό Σαλαμίνας (απέναντι από το μνημείο της Πύλης Αμμοχώστου) αντιμετωπίζουν την αντίδραση της κοινωνίας της Λευκωσίας αλλά και κυβερνητικών τμημάτων (π χ Τμήμα Αρχαιοτήτων) . 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών – το μοναδικό πολιτικό Κίνημα που τοποθετείται στο θέμα των ψηλών κτιρίων – χαιρετίζει το γεγονός ότι γίνονται δεύτερες σκέψεις για αυτά τα έργα. 

Ελπίζουμε να απορριφθεί και η τρίτη πρόταση που αφορά ψηλό κτίριο σε περιοχή ειδικής προστασίας στην οδό Κινύρα. Ήδη κινητοποιείται η κοινωνία της Λευκωσίας για να αποτρέψει αυτή την καταστροφή.  

Για ακόμα μια φορά καλούμε την Κυβέρνηση να καταρτίσει στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ψηλών κτιρίων.  Να σταματήσει το ανεξέλεγκτο ξεφύτρωμα των οικοδομικών γιγάντων μέσα στον πολεοδομικό αστικό ιστό.  Να γίνει Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και να γίνει δημόσια ακρόαση.  

Τίποτα από τα πιο πάνω έγινε.  Ο καθένας – που μπορεί – κτίζει κι έναν πολυώροφο κτίριο. “λίθοι, πλίνθοι, ξύλα και κέραμοι, ατάκτως ερριμένοι” που λέει και το ρητό.