Αγαπητοί φίλοι Έλληνες Πόντιοι και λοιποί συμπατριώτες πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Στις 9 Ιουνίου 2024 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι (6) κυπρίων ευρωβουλευτών, ταυτόχρονα με τις τοπικές εκλογές.

Οι πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία κα) μπορούν να ψηφίσουν στην Κύπρο για τους έξι (6) Κύπριους Ευρωβουλευτές και να ψηφίσουν και στις τοπικές εκλογές στον Δήμο ή στην Κοινότητα που κατοικούν, εφόσον εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο μέχρι τις 2 Απριλίου 2024.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο για τις τοπικές εκλογές και θέλετε να ψηφίσετε για τους έξι (6) Κύπριους Ευρωβουλευτές πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφείτε και στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωεκλογών μέχρι τις 2 Απριλίου 2024.

Για πληροφορίες 22804295, 22804222 ή 22518787, 22518710

Заявки:

Дорогие друзья, понтийские греки и другие сограждане Европейского союза!

9 июня 2024 года одновременно с местными выборами состоятся выборы шести (6) депутатов Европарламента от Кипра.

Граждане стран Европейского Союза (Греции, Болгарии, Румынии и т.д.) могут голосовать на Кипре на выборах шести (6) кипрских евродепутатов, а также голосовать на местных выборах в муниципалитете или общине, где они проживают, при условии, что они зарегистрированы в специальном списке до 2 апреля 2024 года.

Если вы уже зарегистрированы в избирательном списке для участия в местных выборах и хотите проголосовать на выборах в Европарламент, вы также должны отдельно зарегистрироваться в специальном избирательном списке для участия в европейских выборах до 2 апреля 2024 года.

Телефоны для получения информации: 22804295, 22804222 или 22518787, 22518710.