Διαπιστώνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης σε σχέση με τις δημόσιες αναφορές που αφορούν εξωδικαστικές διευθετήσεις  της Τράπεζας Κύπρου με κατόχους αξιογράφων, καθώς αντί η ενασχόληση των εμπλεκομένων να επικεντρώνεται στην ουσία του θέματος, περίτεχνα ανεβοκατεβαίνει ο αριθμός των υποθέσεων, που σκοπεύουν να δημιουργήσουν σύγχυση στη κοινή γνώμη. 

Καυτηριάζοντας το γεγονός ότι εν τέλει φαίνεται να έγιναν κάποιες εξωδικαστικές διευθετήσεις, είτε αυτές είχαν «δυνατές» ή αδύνατες» υποθέσεις, θεωρούμε ότι η Τράπεζα Κύπρου οφείλει πλέον να καταθέσει κατάλογο όλων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων ατόμων όπως πολιτικών, δικαστών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κ.ο.κ. που εμπλέκονται σε αυτές τις εξώδικες συμφωνίες για τα αξιόγραφα. 

Ταυτόχρονα, ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε την Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει προκειμένου να υπάρξει αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις εξωδικαστικές διευθετήσεις που έγιναν με κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου, τουλάχιστον των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και ιδιαίτερα των δικαστών που καλούνται σήμερα να αποφασίσουν επι των υποθέσεων που αφορούν τις τράπεζες , που έχουν ευνοηθεί από τις εξωδικαστικές διευθετήσεις.

Τα πιο πάνω προβάλλεται έντονα και από τους κατόχους αξιογράφων την ώρα που πλείστοι εκ των οποίων βρίσκονται στα δικαστήρια, αλλά άλλοι να τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης με εξωδικαστικές διευθετήσεις.