Οι κινήσεις Άιντε και η ανάδειξη της στασιμότητας των συνομιλιών έχουν στόχο την πίεση προς την Τουρκία.
Αποδεκτή κίνηση, αλλά αργοπορημένη. Η πίεση στην Τουρκία θα έπρεπε να είχε ασκηθεί εδώ και καιρό και επιβαλλόταν να ήταν αποτέλεσμα συνολικής στρατηγικής και όχι αποσπασματικής αντίδρασης.
Δυστυχώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τις λανθασμένες επιλογές του Προέδρου Αναστασιάδη, που είχε την πλήρη στήριξη του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ.

Όταν έπρεπε να αποτελεί μεγάλο στόχο το πως θα πιεστεί για υποχωρήσεις η Τουρκία, οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ είχαν στο μυαλό το πως θα ικανοποιήσουν τον κ. Ακιντζί.
Όταν έπρεπε να ζητηθεί η αντικατάσταση του κ. Άιντε λόγω των αποδεδειγμένων υπέρ της Τουρκίας κινήσεων του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης περίμενε από τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συμπεριφερθεί αμερόληπτα.

Η στασιμότητα των συνομιλιών είναι αποτέλεσμα των λαθών των προηγούμενων μηνών και έχει υπεύθυνους.

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών