Αρχική Σελίδα 9 Candidates Local Elections 9 Μιχαήλ Ανδρέας

Ο Ανδρέας Μιχαήλ είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και πτυχιούχος οικονομολόγος του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου. Εργάστηκε στις Shell Oil, Chartered Bank, Barclays Bank και αφυπηρέτησε ως ανώτερο στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Διετέλεσε εκλελεγμένο μέλος της Επιτροπής της ΣΠΕ Λακατάμιας για την περίοδο 1977-2013, Γραμματέας της Επιτροπής Συνεργατικής Εταιρείας συμμετοχών Λακατάμιας-Δευτεράς Λτδ από το 2014 μέχρι το 2018, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λακατάμιας από το 201 μέχρι και σήμερα.