Αρχική Σελίδα 9 Candidates Local Elections 9 Παπαβασιλείου Σταμάτης

Παπαβασιλείου Σταμάτης

Ο Σταμάτης Παπαβασιλείου είναι 30 ετών, δικηγόρος – νομικός Σύμβουλος και κατάγεται από τη Λεμεσό.
Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη νομική στο Frederick University of Cyprus το 2019.
Μετά την απόκτηση του πτυχίου της νομικής, ξεκίνησε την πρακτική του άσκηση στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Την ίδια χρονιά πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις του νομικού συμβουλίου. Κατά το διάστημα θήτευσης του στους κόλπους της Γενικής Εισαγγελίας ήρθε αντιμέτωπος με διάφορες ποινικές υποθέσεις που σχετίζονταν με το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.
Μετά το τέλος της πρακτικής του άσκησης στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ο Σταμάτης Παπαβασιλείου, θήτευσε για ένα χρόνο ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης, στο γραφείο του Κύπριου Ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδάκη, στις Βρυξέλλες. Κατά το χρόνο θήτευσης του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε κυρίως με θέματα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μέρος της ομάδας του Ευρωβουλευτή αναφορικά με τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Με το πέρας της θητείας του, επέστρεψε πίσω στη Κύπρο όπου και ξεκίνησε να εργάζεται για 2 χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου και Μετανάστευσης και δει συγκεκριμένα να απασχολείται ως βοηθός δικαστή στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.
Από τον Απρίλιο του 2023 διατηρεί με το συνέταιρο του, το Δικηγορικό γραφείο με επωνυμία Στυλιανού και Παπαβασιλείου στην επαρχία Λεμεσού όπου και εξειδικεύονται σε θέματα ποινικού, οικογενειακού και διοικητικού δικαίου.