Αρχική Σελίδα 9 Candidates Local Elections 9 Στρατουράς Γιώργος

Ο Στρατουράς Γιώργος γεννήθηκε στο Μένοικο το 1957. Πριν συνταξιοδοτηθεί ήταν Διευθυντής στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει πτυχίο Φυσικής, Πτυχίο Μαθηματικών, Διδακτορικό στη Φυσικοχημεία, μεταπτυχιακές σπουδές ενός έτους στο γνωστικό αντικείμενο «Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση» καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ με θέμα Διπλωματικής που ανήκει στο πεδίο Εφαρμογών της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Ένθερμος υποστηρικτής της Ανοικτής και κατά επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης, από τους πρώτους που αγωνίσθηκε για να γίνει η Ανοικτή Εκπαίδευση πραγματικότητα στον τόπο του. Ιδρυτής και πρόεδρος του Συνδέσμου «Οι Φίλοι του ΕΑΠ και του ΑΠΚυ», που ένας από τους σκοπούς του είναι η διάδοση των ιδεωδών της Ανοικτής Εκπαίδευσης και η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών στη μόρφωση.