Μετά από σχετική καταγγελία του κ. Μακάριου Δρουσιώτη για το θέμα εκτροπής νερού που καταλήγει στο φράγμα του Κούρρη πραγματοποιήσαμε επί τόπου επίσκεψη διαπιστώσαμε ότι στην κοίτη του Κούρρη έχει γίνει τεράστιο Περιβαλλοντικό Έγκλημα.

Φαίνεται να έχει γίνει εκτεταμένη επέμβαση με κατασκευές από μπετόν κατά μήκος της κοίτης του Κούρρη η οποία αρχίζει ένα τουλάχιστο χιλιόμετρο και συνεχίζει μέχρι την κοιλάδα απορροής του φράγματος Σαϊττά.

Ενώ υπήρχε ροή προς το φράγμα με τις επεμβάσεις που έγιναν η ροή διακόπηκε με κατασκευή από μπετόν και εκτροπή του νερού μέσω σωλήνων οι οποίες περνούν δίπλα από το φράγμα προς ιχθυοτροφείο όπως καταγγέλλει ο κ. Δρουσιώτης.

Έχουν γίνει διάφορες παρανομίες και περιβαλλοντικά εγκλήματα σε αυτή την περίπτωση τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Συγκεκριμένα:

  1. Παράνομη επέμβαση σε κοίτη ποταμού.
  2. Παράνομη εκτροπή του ποταμού για ιδιωτική χρήση.
  3. Απόφραξη του ριζικού συστήματος πλατανιών και σκλήδρων.
  4. Πλήρης υποβάθμιση της χρήσης του φράγματος όπως:
    • Παραχώρηση νερού στους γεωργούς και κατοίκους των κοινοτήτων.
    • Υδάτινο απόθεμα για σκοπούς πυρόσβεσης.

Μια πράξη από ιδιώτη που ξεφεύγει από το όρια της λογικής χωρίς καμία ευαισθησία στο περιβάλλον και κανένα σεβασμό στους νόμους του κράτους.

Το νερό είναι Εθνικός Πλούτος και η διαχείριση του πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Δεν μπορεί να αγνοείται το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του ενός.

Καλούμε τις επηρεαζόμενες κοινότητες όπως παρακολουθούν, προστατεύουν και αντιδρούν σε παρανομίες και καταστροφές στο περιβάλλον τους. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σε όποιον μάχεται για το περιβάλλον και το δημόσιο καλό.

Μιλάμε για ένα Περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο ευελπιστούμε ότι με την άμεση επέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών θα τερματιστεί άμεσα.

Σημειώνεται πως για το πιο πάνω θέμα έχει σταλεί επιστολή στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κ. Λία Γεωργίου.