Καλαντάρι Απριλίου

9 Απριλίου – Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών μετά από αρκετές καταγγελίες που έλαβε από εργαζομένους στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας, για αφαίρεση στεγών αμίαντων χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες πέτυχε την αναστολή των εργασιών αφαίρεσης αμίαντων, μέχρι την απομάκρυνση των εργαζομένων.

19 Απριλίου – Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δέχθηκε καταγγελίες το Μεγάλο Σάββατο για λαμπρατζιά πολύ κοντά σε δύο αιωνόβιες ελιές πλησίον της εκκλησίας του Αρακαπά. Αμέσως ενημερώσαμε αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία οι οποίοι επενέβηκαν με αποτέλεσμα να μετακινηθεί η λαμπρατζιά.

23 Απριλίου – Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (Επαρχιακή επιτροπή Πάφου) είχε καταγγείλει από τις 24/9/13 το μπάζωμα ρεματιάς στην κοινότητα Τρεμιθούσα. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου μας ενημέρωσε πως μετά από την ανακοίνωση μας είχε σταλεί σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους ιδιοκτήτες του τεμαχίου όπου γίνονταν οι επιχωματώσεις. Η Επαρχιακή Διοίκηση έχει προβεί σε ενέργειες για κατεδάφιση περίφραξης του εν λόγω τεμαχίου και τερματισμό χρησιμοποίησης του ως χώρος τοποθέτησης παλιών λεωφορείων. Στη συνέχεια το Τμήμα Πολεοδομία ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν το ρυάκι από τα μπάζα, να απομακρύνουν τα παλιά λεωφορεία και να καθαρίσουν τον χώρο από τα λάστιχα.