Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση την οποία απαγορεύεται η μονιμοποίηση των πολιτικών διορισμών του προσωπικού που υπηρετεί στο Προεδρικό.

Ο συντονιστής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης, δήλωσε: «Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κρίνεται ως συνταγματική η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού που επέφερε η τροπολογία που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων μαζί με άλλα κόμματα. Μια ολοφάνερα αντισυνταγματική και παράνομη πρακτική με βάση την οποία μονιμοποιείται στη δημόσια υπηρεσία προσωπικό που έχει προσληφθεί ως προσωρινό και ως προσωπική επιλογή του εκάστοτε προέδρου, φαίνεται να τερματίζεται οριστικά.

Την ίδια ώρα πρέπει να τεθεί επιτακτικά και θεσμικά το ζήτημα των κριτηρίων βάση των οποίων γίνονται οι λεγόμενοι «πολιτικοί διορισμοί». Αξίζει να σημειωθεί ότι το λεγόμενο πολιτικό προσωπικό σε προεδρικό, Υπουργεία και Βουλή ανέρχεται σήμερα σε πολλές δεκάδες πρόσωπα.

Έχουν προσληφθεί μέσω αδιαφανών διαδικασιών με άγνωστα ως ύποπτα κριτήρια και προσόντα. Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί από χρόνια η θέσπιση κανονισμών, κριτηρίων και προσόντων για την πρόσληψη προσώπων ως πολιτικό προσωπικό».