Οι κάτοικοι της περιοχής των χωριών που γειτονεύουν με τον σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη διαμαρτύρονται από καιρό για οσμές που προέρχονται από τις καύσεις των σκεπασμένων με χώμα σκουπιδιών, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών της καλοκαιρινής περιόδου στο χώρο του σκυβαλότοπου.

Παράλληλα παράγεται μεθάνιο και άλλα αέρια τα οποία διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα μέσω των σχισμών του εδάφους.

Οι κοινοτικές αρχές ισχυρίζονται ότι διαθέτουν συνεργείο που γεμίζει με χώμα τις τρύπες του εδάφους. Όμως φαίνεται αυτή η εργασία δεν είναι επαρκής αφού σήμερα το πρωί προέκυψε μεγάλη ανάφλεξη των αερίων που πυροδότησε και νέες αναφλέξεις των σκουπιδιών, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει και κίνδυνος έκρηξης.

Τα σημερινά γεγονότα είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας της χώρας μας στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο σκυβαλότοπος στο Κοτσιάτη έπρεπε  να είχε κλείσει προ 15 χρόνων και να τύχει  πλήρους οικολογικής αποκατάστασης.  Η καθυστέρηση τόσων χρόνων έχει δημιουργήσει καταστάσεις που δύσκολα μπορούν πλέον να τύχουν διαχείρισης.

Ο εργολάβος του έργου της αποκατάστασης του σκυβαλότοπου στο Κοτσιάτη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να σταματήσει την εκπομπή των εύφλεκτων αερίων και αυτή η ευθύνη πρέπει να ελέγχεται συστηματικά από τις αρμόδιες αρχές.