Δεν αποτελεί λύση για κανέναν και δη για την μεγάλη μερίδα των ατόμων που είναι κωφά ή βαρήκοα, η αλλαγή της ώρας της μετάδοσης δελτίου ειδήσεων στη νοηματική και με υπότιτλους, άσχετα αν αυτό επεκτάθηκε σε χρόνο μετάδοσης ή όχι, όπως ισχυρίζεται το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ. 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση πρέπει να τυγχάνει ισότιμης αντιμετώπισης και όχι να διαχωρίζεται σε ζώνες ακροαματικότητας. Άλλωστε δεν είναι  τυχαίο ότι η πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθμών μεταδίδουν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τους σε συγκεκριμένη ώρα. Αυτή είναι η ώρα που οι άνθρωποι συνηθίζουν να παρακολουθούν τις ειδήσεις από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι να αλλάξουν οι συνήθειες των ανθρώπων πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα μιας κατηγορίας συνάνθρωποι μας δηλαδή των κωφών και βαρήκοων ατόμων, να έχουν πληροφόρηση για τις ειδήσεις από τα τηλεοπτικά κανάλια , την ιδιά ώρα με την υπόλοιπη κοινωνία. Κι αν αυτό δεν γίνεται σεβαστό από τους ιδιωτικών συμφερόντων τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε να μην γίνεται από το δημόσιο τηλεοπτικό οργανισμό , για τον οποίο πληρώνουμε όλοι /όλες μας. 

Ως εκ τούτου η εισήγηση των Οικολόγων είναι όπως επανέλθει το σύστημα μετάδοσης που ίσχυε μέχρι πρότινος και με τις βελτιώσεις αλλά και την επέκταση που απαιτείται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αν το ΡΙΚ κινηθεί στη λογική της πιο πάνω εισήγησης, προτιθέμεθα να εγκρίνουμε και να προβούμε σε διαβήματα ώστε τα σχετικά κονδύλια με τα οποία θα μπορεί να υπάρξει υλοποίηση της εισήγησης μας να εγκριθούν από την Βουλή. Δεν μπορεί το όποιο κόστος να είναι απαγορευτικό για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των κωφών ή βαρήκοων ατόμων. 

Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς ότι έχουν υποχρέωση μετάδοσης δελτίων που να μπορούν να παρέχουν δικαίωμα στην ισότιμη ενημέρωση τόσο σε κωφά όσο και σε βαρήκοα άτομα. Πρέπει όλα τα κανάλια να μεταδίδουν δελτίο ειδήσεων με υπότιτλους και στην νοηματική την ίδια (η περίπου ίδια ώρα) με το κανονικό δελτίο ειδήσεων .