Ο Επαρχιακός Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Πάφο, κ. Αντρέας Ευλαβής, επισκέφτηκε την κοινότητα Μεσάνων στην Πάφο.

Στην κοινότητα υπάρχουν δεκάδες αιωνόβια προστατευόμενα δένδρα τα οποία κινδυνεύουν και χρήζουν της προστασίας του κράτους, μερικά από τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ιστορία και την παράδοση του χωριού.

Συγκεκριμένα, ο κοινοτάρχης μας υπόδειξε τρεις αιωνόβιες ελιές, οι ονομαζόμενες Αποστολικές, οι οποίες έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις θρησκευτικές παραδόσεις, καθώς και μερικούς αιωνόβιους δρύες και μερικές τρεμιθιές που χρήζουν άμεσης προστασίας.

Η εικόνα στη μικρή κοινότητα των Μεσάνων είναι θλιβερή και για αυτό το λόγο ζητούμε από το Τμήμα Δασών, από την Επαρχιακή Διοίκηση όπως παρέμβουν άμεσα.

Σημαντικό είναι όπως μερικά από αυτά τα δέντρα κηρυχτούν ως διατηρητέα, από το Τμήμα Δασών, αφού ήδη οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στις τρεις αιωνόβιες ελιές, είναι εμφανείς. Από την πλευρά της, η Επαρχιακή Διοίκηση θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να υλοποιηθούν κάποια έργα υποδομής έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου