Οι συστάσεις της Τρόικας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Ότι όσα έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα η Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα των “κόκκινων δανείων” έχει αποτύχει και πρέπει να οδηγηθεί σε άλλες λύσεις.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν είναι οι εκποιήσεις, αλλά η δημιουργία δημόσιου οργανισμού διαχείρισης των “κόκκινων δανείων” με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο Φορέας αυτός θα μπορούσε να αγοράσει τα “κόκκινα δάνεια” σε τιμή έκπτωσης μέχρι και 60% όπως έγινε και στην Ιρλανδία, για να καταστεί δυνατό το κούρεμα του χρέους των δανειοληπτών σε επίπεδα που θα τα καταστήσουν βιώσιμα και εξυπηρετούμενα.

Ακόμα και με το κούρεμα των δανείων, θα μπορεί να είναι επικερδές χωρίς να σπαταλούνται αδίκως τα λεφτά των φορολογουμένων.