Αντωνία Θεοδοσίου, 6 – Επαρχία Λευκωσίας

  • Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ώθησαν να κατέλθετε ως υποψήφια βουλεύτρια;

Η θέληση μου για προστασία του πλανήτη και μέσα από το εθνικό κοινοβούλιο και η αναγκαιότητα καλύτερης διαχείρισης των “πράσινων” θεμάτων στην Κύπρο.

  • Ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά θέματα που θα θέλατε να προωθήσετε νομοθετικά στη Βουλή σε περίπτωση εκλογής σας;

Καθαρή διακυβέρνηση, διαφάνεια, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Επίλυση του κυπριακού μέσα από ένα πολίτευμα δημοκρατικό και ευρωπαϊκό

Ενιαία Αρχή Περιβάλλοντος.

Ενιαία Αρχή Πολιτισμού

Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα  και της κυκλικής οικονομίας

Στρατηγική  προστασίας της βιοποικιλότητας

Πολιτική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων

Στρατηγική βιώσιμης  ανάπτυξης των πόλεων  και της υπαίθρου

Παραγωγή φυσικής και καθαρής ενέργειας και προστασία της φύσης και του τοπίου με τον κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό. Δημιουργία ενεργειακών δήμων και κοινοτήτων

  • Τον τελευταίο καιρό η χώρα μας είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής. Σε περίπτωση εκλογής σας, ποιες προτάσεις θα προωθήσετε για πάταξη της διαφθοράς;

Θεσμοθέτηση συστήματος ελέγχου των πολιτικών προσώπων και των υπηρεσιών και άμεσης επιβολής κυρώσεων από ανεξάρτητες επιτροπές

  • Ποια η θέση σας για την οριζόντια ψηφοφορία και πως πιστεύετε πως θα μπορεί να επιτευχθεί ένα μοντέλο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Κυπριακής πραγματικότητας;

Καλή η οριζόντια μέσω ίσως ενός συστήματος μεταφερόμενης μονοσταυρίας, κατά την οποία οι εκλογείς μπορούν να κατατάξουν τους υποψηφίους κατά σειρά προτίμησης στο ψηφοδέλτιο.

  • Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η θέση της σύγχρονης γυναίκας στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια; Σε περίπτωση εκλογής σας, με ποιες νομοθετικές προτάσεις θα ενδυναμώσετε τις γυναίκες και το ρόλο τους; 

Πιστεύω ότι σήμερα η γυναίκα έχει περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Χρειάζεται όμως να συντρέχουν και άλλες πολιτικές ενίσχυσης της θέσης της έτσι ώστε οι επιλογές της να αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και να διευκολύνεται στην άσκηση των επιλογών της σε πρακτικό και οικονομικό επίπεδο. Οι τρόποι ενίσχυσης της γυναίκας με σκοπό την επικράτηση ισονομίας και ίσων ευκαιριών μπορούν να θεσμοθετηθούν και μέσω σχετικής νομοθεσίας.

  • Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τις οποίες θα θέτατε για την προστασία των δικαιωμάτων των τρανς γυναικών; (λ.χ. job market accessibility which leads to low socioeconomic status, many trans women are working as sex-workes and that’s not by choice)

Είναι για μένα αυτονόητο ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε κανένα επίπεδο για  κανένα και καμία, έτσι και ούτε για τις τρανς γυναίκες. Οι δυνατότητες επιλογής και ισονομίας στο χώρο της εργασίας και της κοινωνίας να είναι ίσες για όλα τα άτομα.