Απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα η τροπολογία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για καθολική απαγόρευση της κράτησης ζώων σε κλουβιά.

Μια εκ των δικαιολογιών ήταν πως η Κυβέρνηση θα φέρει σύντομα στη Βουλή κανονισμούς που να ρυθμίζουν το θέμα της κράτησης των ζώων σε κλουβιά. Εμείς θυμίζουμε πως από το 2008 συζητείται το νομοσχέδιο για τα pet shops και έκανε 12 ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην Βουλή. Δεν αναμένουμε πως θα φέρει η νυν Κυβέρνηση κανονισμούς οι οποίοι να ρυθμίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα κλουβιά.

Πέραν τούτου τονίζουμε πως υπάρχει ήδη πρόνοια στον βασικό Νόμο για έκδοση κανονισμών. Οι κανονισμοί όμως δεν εκδόθηκαν, και ο κίνδυνος να μην εκδοθούν ποτέ είναι ορατός.

Η αύξηση των προστίμων, που προνοεί ο Νόμος, δεν είναι αρκετή. Οι νόμοι πρέπει όχι μόνο να ψηφίζονται, αλλά και να εφαρμόζονται. Γι΄ αυτό τονίζουμε την ανάγκη άμεσης σύστασης αποτελεσματικής Αστυνομίας των Ζώων.

Εμείς παραμένουμε στη θέση μας. Να απαγορεύεται να ζουν μόνιμα τα ζώα στα κλουβιά. Τα ζώα δεν γεννήθηκαν για να ζουν μέσα σε κλουβιά.