Η Παγκόσμια Ημέρα της Γης καθιερώθηκε στις 22 Απριλίου το 1970 και γιορτάζεται κάθε χρόνο ως υπενθύμιση, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό, πράσινο και οικολογικό πλανήτη.

Σήμερα η γη κινδυνεύει και απόδειξη αποτελούν οι κλιματικές αλλαγές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκαλούν μεγάλες καταστροφές και τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. Η προστασία του πλανήτη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και χρειάζεται άμεση παγκόσμια δραστηριοποίηση βάσει ενός οργανωμένου οικολογικού προγράμματος και οικολογικών προτάσεων.

Όσον αφορά την Κύπρο, τα θέματα οικολογίας και πράσινης ανάπτυξης βρίσκονται διαχρονικά πολύ χαμηλά στην ατζέντα των εκάστοτε κυβερνήσεων, οι οποίες στο βωμό της δήθεν ανάπτυξης θυσιάζουν το περιβάλλον.

Στις μέρες μας η «Πράσινη Ανάπτυξη» αποτελεί κεντρικό ζήτημα της οικονομικής πολιτικής όλων των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας όμως ανάπτυξη υπάρχει μόνο όταν πρέπει να θυσιαστεί το “πράσινο”.

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» θα μπορεί να υλοποιηθεί στην Κύπρο, μόνο μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που να αποσκοπεί κυρίως στην οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελούν σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού της «Πράσινης Ανάπτυξης».

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε εισηγηθεί και καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ανάμεσα σε άλλα έχουμε εισηγηθεί:
1. Επενδύσεις στους τομείς της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
2. Τη στροφή στις βιώσιμες μεταφορές και συγκοινωνίες,
3. Τη δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος βασισμένου στην ποιότητα ζωής με προώθηση μικρών και μεγάλων δημόσιων έργων που θα μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας,
4. Την ορθολογιστική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων,
5. Την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων και
6. Την αλλαγή προσανατολισμού στον τουρισμό προς νέες μορφές.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κτυπάμε για μια ακόμη φορά το καμπανάκι στην κυβέρνηση, για να εφαρμοστεί επιτέλους μια ειλικρινή και πραγματικά οικολογική πολιτική. Επιβάλλονται σωστοί σχεδιασμοί για να επιτευχθούν η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία και η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.