Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, καταγγέλλει ως πολεοδομικό σκάνδαλο την εσκεμμένη τροποποίηση του τοπικού σχεδίου στο Δήμο Γερίου, ώστε να μετατραπεί συγκεκριμένη περιορισμένη έκταση περιοχής από οικιστική ζώνη σε εμπορική και να επιτρέπεται εκ των υστέρων η υλοποίηση σχεδίου για ανέγερση σταθμού πετρελαιοειδών.

Τα συγκεκριμένα σχέδια είχαν υποβληθεί και παλαιότερα, το 2009- και είχαν απορριφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας γιατί τότε ήταν σε οικιστική ζώνη και περιβάλλεται «από όλες τις πλευρές του από υφιστάμενες κατοικίες».

Η απόφαση της Πολεοδομίας, το 2009, διαπίστωνε ότι «η χωροθέτηση του προτεινόμενου πρατηρίου είναι τέτοια που αναμένεται να δημιουργείται όχληση και αρνητικός επηρεασμός των εύλογων ανέσεων των παρακείμενων υφιστάμενων οικιστικών ιδιοκτησιών, ως αποτέλεσμα της εκπομπής πετρελαϊκών ρύπων και των αναθυμιάσεων επιβλαβών χημικών ουσιών, της εκπομπής ενοχλητικών οσμών, της πρόκλησης θορύβου και της δημιουργίας συνθηκών ανασφάλειας λόγω της πιθανότητας ατυχήματος».

Από το 2009 μέχρι σήμερα, η περιοχή έχει αναπτυχθεί οικιστικά, όχι εμπορικά, με δεκάδες νέες κατοικίες και ένα νηπιαγωγείο σε απόσταση μόνο διακοσίων μέτρων.

Το γεγονός ότι κάποιοι φρόντισαν να αλλάξει η ζώνη στο ενδιάμεσο και για ποιους λόγους, πρέπει να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές, π.χ. στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ήδη εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται ενυπόγραφα και έχουν απευθυνθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας, Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά και στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, Επίτροπο Παιδιού και στην Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού», ακολουθούν τα διαβήματα.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν την «αρχή της συνετούς προφύλαξης και πρόληψης» όπως αυτή καθορίστηκε από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα. Υπενθυμίζεται η απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία αποφάνθηκε ότι «η αρχή της προφύλαξης επιτρέπει στα κοινοτικά όργανα, ακόμα και βάσει ελλιπούς επιστημονικής γνώσης να λαμβάνουν μέτρα προστασίας της ανθρώπινης υγείας ικανά να θίξουν άλλα προστατευόμενα έννομα δικαιώματα».

Συνεπώς, καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, και να αποτρέψουν την αδειοδότηση του σταθμού πετρελαιοειδών σε οικιστική περιοχή του Δήμου Γερίου.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα διαβήματα στο κατοίκων.