Απευθύνουμε έκκληση στην Kυβέρνηση όπως εξετάσει και εγκρίνει άμεσα την πρόταση του Υπουργού Υγείας για διενέργεια μαζικών διαγνωστικών ελέγχων (rapid test) στους οίκους ευγηρίας, στα κέντρα αποκατάστασης και όπου αλλού υπάρχουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή κριθεί αναγκαίο από τους ειδικούς.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, πρέπει να προστατεύσουμε κατά προτεραιότητα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ακολουθώντας πάντα και τις συμβουλές της επιστημονικής κοινότητας.

Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τις προσπάθειες και τις θυσίες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών με έμπρακτους τρόπους. Οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα αυξημένου υψηλού κινδύνου να τύχουν της καλύτερης δυνατής προστασίας.