Το θέμα της δημιουργίας Δημοτικών λαχανόκηπων στα πλαίσια προγράμματος εκπαίδευσης ανέργων νέων αλλά και συμπερίληψης της προσπάθειας στο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης συζήτησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου  με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας στο περιθώριο της παρουσίασης του ηλεκτρονικού ανταλλακτηρίου προϊόντων και υπηρεσιών.

Η κ. Παναγιώτου  πραγματοποίησε  επίσης συναντήσεις    με το Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους  και την Μητρόπολη  Ταμασού με θέμα την εκπαίδευση άνεργων νέων ώστε να ασχοληθούν με τη γεωργία αρχίζοντας με πιλοτικά προγράμματα στις πιο πάνω περιοχές.

Η ανταπόκριση όλων των φορέων ήταν θετική γεγονός που δίνει το πράσινο φως για συμμετοχή  τους στην προσπάθεια του Υπουργείου Γεωργίας για εκπαίδευση και ένταξη νέων στην Γεωργία μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων παραγωγών.

Η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής στηρίζει εργασιακά τον  ντόπιο πληθυσμό, αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα εδάφη τα οποία σήμερα βρίσκονται στο έλεος της διάβρωσης και της ερημοποίησης λόγω κλιματικών αλλαγών και δίνει διατροφική επάρκεια και απεξάρτηση από τις εισαγωγές.

Η προσπάθεια αυτή για να έχει απόλυτη επιτυχία θα πρέπει να στηρίζεται και από τους καταναλωτές οι οποίοι θα επιλέγουν τοπικά προϊόντα για το πιάτο τους τα οποία θα προμηθεύονται από τις τοπικές αγορές.