Για την υποστελέχωση που το μαστίζει, διαμαρτύρεται το Τμήμα Περιβάλλοντος, με εκδήλωση έξω από τη Βουλή. Συγκριτικά με το εύρος και τον αριθμό των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι υψηλοί ευρωπαϊκοί στόχοι για τη μείωση των ρύπων συνεπάγονται αυξημένο προσωπικό στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη, το Τμήμα Περιβάλλοντος έπρεπε να διαθέτει προσωπικό που να ανέρχεται στα 180 άτομα, ενώ αυτή τη στιγμή λιγότερα από 50 άτομα εργάζονται σε αυτό. Στον προϋπολογισμό του εγκρίθηκαν μόνο 49 θέσεις.

Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος κάνουν λόγο για απειλές που δέχονται για τη σωματική τους ακεραιότητα από επιχειρηματίες ή και από υπαλλήλους τους, προσπαθώντας να τους εκφοβίσουν ώστε να μην εφαρμόζουν σωστά τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών.

Η υποστελέχωση του Τμήματος Περιβάλλοντος καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η Κυβέρνηση προστατεύει το περιβάλλον και στηρίζει κρίσιμα Τμήματα και Υπηρεσίες στα λόγια. Οι πομπώδεις εξαγγελίες δεν συνοδεύονται από έργα και σωστές πρακτικές.

Παράλληλα επείγει να εκπονηθεί σχέδιο προστασίας των λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ταχύτατη εξέταση  των καταγγελιών των Λειτουργών αλλά και την μεικτή διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων που επιτελούν οι Λειτουργοί στην παρουσία Αστυνομικών εκεί και όπου χρειάζεται.

Αναμένουμε από την Κυβέρνηση έργα και όχι λόγια.