Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τονίζει ότι δεν δέχεται τη λογική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφαλή». Δηλαδή επειδή ο ΔΗΣΥ δεν συναινεί σε αλλαγή του Συντάγματος ώστε να λυθεί το θέμα της «μη καταληφθείσας» έδρας, να δεχτούμε την αναχρονιστική θέση του ΔΗΣΥ (και άλλων) ότι «η έδρα ανήκει στο κόμμα». Στην περίπτωση του ΔΗΣΥ η θέση αυτή είναι σχιζοφρενική, γιατί δεν μπορεί εχέφρων νους να δικαιολογήσει την ταυτόχρονη υποστήριξη αυτής της θέσης με την υποστήριξη της οριζόντιας ψηφοφορίας.

Πέραν τούτου – όπως εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή – η προσέγγιση ότι λύσεις υπάρχουν είναι σωστή. Υπάρχουν πλέον και καθοδηγητικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. Μόνο με αναπληρωματική εκλογή μπορεί να λυθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι τα κόμματα που προκηρύσσουν και οργανώνουν εκλογές. Είναι η κυβέρνηση. Ιδού η Ρόδος…