Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζουμε την παγκόσμια κινητοποίηση για την κλιματική αλλαγή 20 – 27 Σεπτεμβρίου «Global Climate Change».

Στη βουλή καταθέσαμε ήδη το προσχέδιο ψηφίσματος το οποίο καλεί την κυβέρνηση και τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καλείται επίσης η κυπριακή κυβέρνηση να αναλάβει πρωταρχικό ρόλο στις δράσεις των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων θεσμών ενισχύοντας όμως και την τοπική δράση. Μέσα από το ψήφισμα καλούνται όλες οι χώρες να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών στα μεγάλα τροπικά δάση στον Αμαζόνιο, στην Αφρική και την Ινδονησία.

Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει την προσήλωση και δέσμευση της Κύπρου στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, στηρίζει τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, τονίζει την ανάγκη για άμεση λήψη περαιτέρω μέτρων που να οδηγούν στην εκπλήρωση των «Στόχων 20-20-20» τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί για την περαιτέρω εμπλοκή του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα, την ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και την αυξημένη συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής

Επίσης καλεί στην οριζόντια ένταξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Ατζέντα 2030) στα τριετή Στρατηγικά Πλάνα των Υπουργείων και Ανεξάρτητων Θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απευθύνει και έκκληση προς τον Υπουργό Οικονομικών όπως διαθέσει τα αναγκαία κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό των επόμενων ετών ώστε να υλοποιηθούν τόσο οι διεθνείς και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας όσο και οι υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη προώθησης όλων εκείνων των μέτρων που θα αναβαθμίζουν την συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών γνωρίζει ότι για την κλιματική αλλαγή υπάρχουν απαντήσεις. Είναι ο ήλιος ο άνεμος και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η στροφή σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ΑΠΕ με αποδοτικό τρόπο, η δεντροφύτευση, ο περιορισμός των ανέλεγκτων καύσεων και της κατανάλωσης κρέατος, αλλά η εν γενεί προστασίας του περιβάλλοντος είναι μέτρα τα οποία πρέπει οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν με άμεσο και τολμηρό τρόπο.

Η Βουλή πρέπει να υιοθετήσει το ψήφισμα των Οικολόγων, προκειμένου η επιδιωκόμενη αλλαγή να επέλθει πραγματικά και όχι να θεωρούνται περιβαλλοντικές πράξεις ευκαιριακές, σπασμωδικές, μεμονωμένες και πρόσκαιρες δράσεις.

Δείτε το προσχέδιο προσχέδιο ψηφίσματος προσχέδιο ψηφίσματος