Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο τύπου της Επίτιμης Προέδρου του Συνδέσμου Φίλων Κυπριακής Βιβλιοθήκης κας Ρήνας Κατσελλή σχετικά με την κρατική βιβλιοθήκη, αφήνουν ερωτηματικά αλλά φανερώνουν και πόση σημασία δίνει το κράτος σε ένα θέμα σημαντικής πολιτιστικής αξίας.

Η κα. Κατσελλή στο δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι η κρατική βιβλιοθήκη δεν θα στεγαστεί σε κτίριο το οποίο θα ανεγερθεί σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος (σύμφωνα και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 2015), αφού αποφασίστηκε αυτός ο χώρος να δοθεί αλλού, χωρίς να καθορίζεται ποιος και πως θα εκμεταλλευτεί τον χώρο αυτό.

Η δημόσια αυτή καταγγελία φαίνεται να συνδέεται και με την πληροφορία που δημοσιεύτηκε παλαιότερα στον ημερήσιο τύπο σχετικά με την καθυστέρηση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υπέβαλε ήδη κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ζητώντας πληροφόρηση σε σχέση τις πιο πάνω πληροφορίες, αλλά και αναφορικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου που θα φιλοξενήσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων ανέγερσης του κτιρίου, προσυπολογιζόμενες δαπάνες κ.α.