Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε πως για ακόμη μια φορά διοργανώνεται μεγάλη εκδήλωση χωρίς την απαραίτητη περιβαλλοντική άδεια σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

Συγκεκριμένα η εκδήλωση διοργανώνεται απόψε στην παραλία του Lady’s Mile εν μέσω της μεταναστευτικής περιόδου των πουλιών. Θεωρούμε απαράδεκτη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης έχοντας εις γνώση ότι πραγματοποιείται εις βάρος του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική έγκριση είναι μείζονος σημασίας καθώς εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις και αξιολογεί την ευαίσθητη περιοχή για τη φύση. Είναι πραγματικά άξιον απορίας εάν οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης (Υπουργοί, φορείς κ.ο.κ.) του Cyprus Eating Awards γνωρίζουν ότι ο χώρος δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τη διεξαγωγή του.

Φαίνεται πως στην Κύπρο είμαστε πολλά βήματα πίσω ώστε να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία.