Το ΓΕΣΥ στηρίχθηκε από τη πρώτη κιόλας στιγμή που έγινε κατανοητός ο τρόπος εφαρμογής και λειτουργίας του από γιατρούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει πολλά από τα χρόνια της ζωής τους στην ιατρική επιστήμη. Ακολούθησαν ιδιωτικά νοσηλευτήρια, πολλοί γιατροί, το ΚΕΒΕ ενώ πλέον υποστηρικτής είναι και η Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακού/Προσωπικού Ιατρού.

Η εφαρμογή ενός σωστού Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο να έχει πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση των ασθενών, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών της μοναδικής ευρωπαϊκής χώρας που δεν εφαρμόζει Σύστημα Υγείας. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση στα κρατικά νοσηλευτήρια – η οποία είναι γνωστή – δεν μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια ώρα, η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τις εργασίες για το ΓΕΣΥ.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι: «Χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να επιτευχθούν οι δύο στόχοι, δηλαδή η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων αλλά και η επιτυχής εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Ταυτόχρονα, η στήριξη των γιατρών, των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και των εταιρειών που εντάσσονται στο ΓΕΣΥ, πρέπει να τύχει και στήριξης από τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι προτρέπονται να επιλέγουν γιατρούς που εντάσσονται στο ΓΕ.ΣΥ, ώστε να υπάρχει αμοιβαία στήριξη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος».