Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι σήμερα δεν τέθηκε στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ΠΙΣ θέμα για αλλαγή της μορφής του ΓΕΣΥ και πισωγύρισμα στη συζήτηση για το πολυασφαλιστικό.

Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε πισωγύρισμα στη μορφή και στις βασικές παραμέτρους του ΓΕΣΥ.

Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της δημοκρατίας να κρατήσει αυτή τη θέση που συνάδει με τις ομόφωνες αποφάσεις της Βουλής.

Δεν δεχόμαστε η υγεία των ανθρώπων να τίθεται στη ζυγαριά των συμφερόντων και των κερδών.