Σφοδρά είναι τα συνεχή παράπονα που φτάνουν στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σχετικά με την επικρατούσα απαράδεκτη κατάσταση της καύσης αποβλήτων από χώρο συλλογικού συστήματος διαχείρισης αδρανών υλικών στην περιοχή του Μιτσερού.

Ο Κοινοτάρχης της Κάτω Μονής, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε σε οργανικά απορρίμματα που συλλέχθηκαν σε ξεχωριστό για διαχείριση από τις γειτονικές κοινότητες, αλλά ο εργολάβος φαίνεται αποφάσισε να τα κάψει αντί να τα κομποστοποίησει. Ήδη έγινε από μέρους του δημόσια καταγγελία και κλήθηκε ο διευθυντής τμήματος περιβάλλοντος να εξετάσει τα γεγονότα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι αν οι καταγγελίες επαληθευτούν τότε τα γεγονότα χρήζουν άμεσου χειρισμού. Η καύση είναι μια πρακτική που όχι μόνο δεν εμπίπτει στις πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων αλλά προκαλεί και επιπτώσεις στο περιβάλλον και κινδύνους για την δημόσια υγεία.