1. Χοιροστάσια Ορούντας

Συζητήθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών το θέμα που έχει προκύψει με την επαναλειτουργία χοιροτροφείων στην κοινότητα Ορούντα της Λευκωσίας. Είναι θέμα που χρήζει άμεσης διαχείρισης αλλά φαίνεται πως η κυβερνητική μηχανή δεν έχει καταλάβει πως πρέπει να παρέμβει άμεσα για να απομακρυνθούν αυτοί οι χοίροι. Δεν πρόκειται απλά για παράνομα υποστατικά ή πισωγύρισμα σε προηγούμενη απόφαση. Πρόκειται για άρρωστους χοίρους που έχουν μεταφερθεί σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις δίπλα στην οικιστική περιοχή.

Δεν αποδεχόμαστε τις δικαιολογίες που έχουμε ακούσει από διάφορα κυβερνητικά τμήματα. Θεωρούμε ιδιαίτερα απαράδεκτη την στάση της επαρχιακής διοίκησης Λευκωσίας που απαιτεί να γίνει καταγγελία από την κοινοτική, αρχή ενώ γνωρίζουν πως ο πρώτος παραβάτης είναι ο ίδιος ο κοινοτάρχης της Ορούντας

Έπρεπε άμεσα να υπάρξει παρέμβαση από Υπουργείου Εσωτερικών για επίλυση του θέματος και προώθηση καταγγελίας στα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα. Εμείς ήδη έχουμε καταγγείλει το θέμα στις αρμόδιες αρχές και αναμένουμε λύσεις και απαντήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για στήριξη των κατοίκων της περιοχής για άμεση απομάκρυνση των χοίρων και των υποστατικών και θα στηρίξουμε την λήψη ακόμη πιο δυναμικών μέτρων, όπως αντιλαμβανόμαστε πως είναι η απόφαση των κατοίκων.

  1. Δωρεάν στάθμευση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Συζητήθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η πρόταση νόμου που κατατέθηκε από κοινού από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, την κ. Αννίτα Δημητρίου βουλευτή ΔΗΣΥ και την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, βουλευτή ΔΗΚΟ. Η πρόταση προνοεί την παροχή δωρεάν στάθμευσης σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλες τις δημαρχούμενες περιοχές παγκύπρια, με την έκδοση πιστοποίησης από τον οικείο δήμο του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα ο κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα καταθέτει τα πιστοποιητικά του αυτοκινήτου στην οικεία του δημοτική αρχή και η άδεια που θα αποδίδεται θα ισχύει για όλες τις δημαρχούμενες περιοχές στο νησί. Σκοπεύουμε να καταθέσουμε αντίστοιχη πρόταση που θα αφορά τις κοινότητες, μόλις ξεκαθαρίσει η τελική διαδικασία που θα γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση.

Χαιρόμαστε που η πρότασή μας τυγχάνει θετικής αποδοχής από τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής εσωτερικών και ελπίζουμε να υπερψηφιστεί σύντομα για να δούμε πιο ευρεία χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κύπρο.

  1. Έκθεση πολιτικής άμυνας για 120 χωριά που χρήζουν άμεσης ενημέρωσης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους.

Συζητήθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού η αποδέσμευση ποσού €5000 για την μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την εις βάθος μελέτη του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης κρίσεων με έμφαση τα σχέδια ευθύνης του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου που αυτά εδράζονται, τον εντοπισμό πιθανών κενών και επικαλύψεων, καθώς και τη συνεισφορά, με τη συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας, στην εκπόνηση και υποβολή υποδείγματος Ειδικού Εθνικού Σχεδίου, σε μορφή κατανοητή και με τις προτεινόμενες δράσεις κωδικοποιημένες για ευκολία χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες.

Το γεγονός ότι έχει αποδεσμευτεί άμεσα το ποσό αυτό είναι θετικό, αλλά είναι ανησυχητικό που χρειάστηκε να γίνει η ανθρώπινη καταστροφή στο Μάτι της Ελλάδας για να κινητοποιηθεί ο κυβερνητικός μηχανισμός για να επικαιροποιηθούν οι μελέτες έκτακτης ανάγκης του Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό που βρίσκουμε ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι η αναφορά πως έχουν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις σε συγκεκριμένα χωριά από την Πολιτική Άμυνα. Ειδικότερα, οι αρχικές μελέτες της Αρχής καταδεικνύουν ότι οι κάτοικοι σε 120 χωριά της υπαίθρου μας θα διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, λόγω της έλλειψης επαρκών μέσων διαφυγής, κυρίως λόγω έλλειψης οδικών υποδομών και γενικότερα της γεωμορφολογίας και γεωγραφικής χωροθέτησής τους. Ελπίζουμε πως θα υπάρξει άμεση υλοποίηση του πρότυπου εθνικού σχεδίου, αλλά κυρίως πως θα μπορέσουν να άρουν τα εμπόδια που υπάρχουν επί του εδάφους για να προσφέρουμε ασφάλεια στους κατοίκους και φιλοξενούμενους των χωριών μας.

  1. Αγορά Υπηρεσιών για διεξαγωγή ευρωεκλογών

Συζητήθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού η αποδέσμευση ποσού €14.500 «για την εξασφάλιση υπηρεσιών, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, του συνταξιούχου υπαλλήλου της υπηρεσίας εκλογών κ. Νίκου Πέτσα… καθότι είχε εξαιρετικές γνώσεις του μηχανογραφημένου συστήματος του Αρχείου Πληθυσμού, εφόσον συμμετείχε στο σχεδιασμό του, σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων σε κάθε εκλογική διαδικασία.». Επίσης λέχθηκε στην επιτροπή ότι οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να ανανεωθούν αφού προκύπτει ανάγκη ενημέρωσης του Αρχείου Πληθυσμού και βελτίωσης του τρόπου διαχείρισής του. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2019 σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας ενημερώνει αρμοδίως ο Έφορος Εκλογών ότι εάν δεν αγοραστούν οι υπηρεσίες αυτού του ατόμου δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις Ευρωεκλογές. Μας ενημέρωσε πως βασική η υπηρεσία του αποτελείται από τον ίδιο και ένα πλέον γραφέα (λόγω αφυπηρετήσεων) και παρά τις εκκλήσεις του από το 2013 όπως στελεχωθεί επαρκώς η Υπηρεσία Εκλογών ώστε να υπάρξει μεταβίβαση τεχνογνωσίας και διοικητικών δεξιοτήτων σε νεότερα άτομα, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Ο ίδιος ο κ. Δημήτρης Δημητρίου μας ενημέρωσε ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές που θα εφορεύσει, αφού θα προκύψει και η δική του αφυπηρέτηση στα επόμενα 2 χρόνια. Ουσιαστικά άφησε να νοηθεί πως χωρίς την άμεση στελέχωση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογικής διαδικασίας, αναπόφευκτα θα προκύψουν προβλήματα στην διεξαγωγή των εκλογών του 2021.

Θέλουμε επίσης να σχολιάσουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο, εν γνώση του, εξασφαλίζει αγορά υπηρεσιών για 11 ώρες ημερησίως από ένα και μόνο άτομο και δηλώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από οποιοδήποτε άλλο άτομο πλην του κ. Πέτσα.  Δυστυχώς αποδεικνύεται η γύμνια και τα τρομερά προβλήματα του κυβερνητικού μηχανισμού και τα εγγενή προβλήματα που τυχόν θα προκληθούν στην διεξαγωγή ελεύθερων, δημοκρατικών και δίκαιων εκλογών στην Κύπρο από ένα σημείο και μετά. Μακάρι οι ιθύνοντες του Υπουργείου Οικονομικών και δη του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, να αρχίσουν να κατανοούν πως πρέπει να υπάρξει ορθότερη και πιο σοβαρή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της κυβέρνησης και πρόσληψη ατόμων σε βαθμίδες εισδοχής, αντί εμμονή με την προώθηση των προαγωγών των ημετέρων και μόνο.

Εισηγήσεις_για_τροποποίηση_-_περί_Δήμων_ηλεκτρικά_οχήματα.doc

ΘΕΜΑ_Γ3.pdf

Περί_Δήμων_09_10_17.doc