Την ανάγκη στενής παρακολούθησης και εγρήγορσης αναφορικά με την πορεία των τιμών των κατοικιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των τιμών στη Λεμεσό, που ωθούνται ανοδικά λόγω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν παρατηρείται μόνο στη Λεμεσό, αλλά σε ολόκληρη την Κύπρο και καθιστά την ανάγκη εξασφάλισης στέγασης ακόμη δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Η κ. Σακαδάκη δήλωσε τα εξής: «Δυστυχώς η Κεντρική Τράπεζα άργησε να ασκήσει τον ελεγκτικό της ρόλο προκειμένου να εφαρμοστούν οι οδηγίες της και πλέον μετρούμε τις συνέπειες της κρίσης και της νεοφανούς ανάπτυξης, την οποία καλούνται να πληρώσουν ακριβά ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι και ευάλωτοι οικονομικά συμπολίτες μας. Εκείνο που είναι πλέον βέβαιο είναι πως τα ψηλά ενοίκια σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, θα οδηγήσουν στην δημιουργία γενεών αστέγων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης έχει υποστεί κυβερνητικό ακρωτηριασμό, ενώ του απαγορεύτηκε να καταθέσει στον προϋπολογισμό του τα δύο ώριμα έργα τα οποία είχε έτοιμα να ξεκινήσουν φέτος και που θα μπορούσαν να απαμβλύνουν αυτό το πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζεται άμεσα η Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της αναζήτησης τρόπων εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων και να στραφεί προς την κατεύθυνση της κάλυψης της κοινωνικής ανάγκης για στέγαση. Διαφορετικά θα γίνουν μόνιμο φαινόμενο οι άστεγοι στην Κύπρο των αριθμών που ευημερούν και των «success stories».