Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αποφάσισε να συγκαλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη αναφορικά με το νομοσχέδιο περί Δήμων το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων. Το νομοσχέδιο οδηγείται αύριο προς ψήφιση στη Βουλή. Θεωρούμε πως η ψήφιση συγκεκριμένης πρόνοιας του νομοσχεδίου θα φέρει αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την αντιπροσώπευση μικρότερων κομμάτων και ανεξάρτητων πρωτοβουλιών πολιτών που σήμερα έχουν μια αξιόλογη παρουσία και προσφέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για αυτό και δεν μένουμε αδρανείς.

Όσον αφορά τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, το Κίνημα Οικολόγων προωθεί τις αρχές της αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης η οποία να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη. Επομένως η δράση μας στο κοινοβούλιο αυτό το στόχο έχει. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και προωθούμε τις αλλαγές στη νομοθεσία ώστε να έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι κοντά στον πολίτη. Εξάλλου για αυτό προωθούσαμε προτάσεις νόμου για υιοθέτηση της οριζόντιας ψηφοφορίας η οποία έφτασε κοντά στο να υπερψηφιστεί. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε τότε υπερψηφίσει για την οριζόντια ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές.

Με ανησυχία παρατηρούμε να υπάρχει τώρα η αντίθετη τάση. Το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε αύριο ουσιαστικά αποκλείει μικρά κόμματα και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες πολιτών από τη συμμετοχή τους στη 2η κατανομή εδρών δημοτικών συμβούλων.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος, δικαίωμα για συμμετοχή στη 2η κατανομή θα έχουν μόνο όσοι συνδυασμοί θα έχουν υποψηφίους σε όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Δηλαδή μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών η οποία ως εκ φύσεως της δραστηριοποιείται στα όρια του δημοτικού της διαμερίσματος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη 2η κατανομή, πολύ απλά επειδή δεν θα έχει υποψηφίους σε άλλο διαμέρισμα. Η ίδια επίπτωση ισχύει και για τα μικρά κόμματα. Στο παράδειγμα ενός δήμου που έχει 5 διαμερίσματα, εκ των οποίων στο ένα διαμέρισμα έχει 15 χιλιάδες πληθυσμό και ισχυρή παρουσία και ένα άλλο διαμέρισμα 160 πληθυσμό όπου δεν έχει εκπροσώπηση εκεί, τότε αποκλείεται του δικαιώματος να διεκδικήσει έδρα συμβούλου στη 2η κατανομή. Πρόκειται για μια κατάφωρα άδικη και ουσιαστική τροποποίηση.

Σε μια εποχή που η κυβέρνηση, κόμματα αλλά κυρίως η κοινωνία των πολιτών ανησυχούν για την μη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, τέτοια ρύθμιση αποτελεί πισωγύρισμα.

Τον Μάρτιο του 2022 ψηφίστηκαν οι 3 νόμοι της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των νέων δήμων, των κοινοτήτων και των επαρχιακών οργανισμών.

Πριν 1 μήνα η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 3 νομοσχέδια τα οποία τροποποιούν κάποιες διατάξεις των νόμων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Μας είχε αναφερθεί ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα λειτουργικότητας που εντοπίστηκαν μετά την ψήφιση των νόμων. Ωστόσο, το νομοσχέδιο περί Δήμων το οποίο προωθείται για ψήφιση την Πέμπτη 6 Ιουλίου, εισάγει και αυτή την δραστική και επικίνδυνη παράμετρο στον τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων. Η νέα προϋπόθεση που εισάγεται είναι καθαρά προϊόν πολιτικής απόφασης. Δεν έρχεται δηλαδή να διορθώσει οποιαδήποτε στρέβλωση. Η ρύθμιση αυτή αντιβαίνει στις σύγχρονες αντιλήψεις περί αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε αναφέρει τον προβληματισμό μας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο αυτό αλλά οι ανησυχίες μας είτε απορρίφθηκαν με συνοπτικό τρόπο είτε αγνοήθηκαν.

Με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η μεταρρύθμιση υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα με πολύ μικρό αριθμό πληθυσμού πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατο την παρουσία των μικρών κομμάτων ή πρωτοβουλιών πολιτών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα των νέων δήμων. Με την υιοθέτηση των νόμων της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2022  έχουμε ήδη αποδεχτεί στο όνομα μιας αναγκαίας μεταρρύθμισης τον περιορισμό των δυνατοτήτων των μικρότερων κομμάτων και των ανεξάρτητων πρωτοβουλιών από το να διεκδικήσουν έδρα δημοτικού συμβούλου.

Βγαίνουμε σήμερα δημόσια στην κοινωνία και προειδοποιούμε ότι η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου αναμένεται να οδηγήσει σε δημοτικά συμβούλια με εντονότερη παρουσία των μεγάλων κομμάτων, αποκλεισμό των ανεξάρτητων ομάδων πρωτοβουλιών από τη συμμετοχή τους σε αυτά και κατ’επέκταση απομάκρυνση των πολιτών από την ενεργό συμμετοχή στις υποθέσεις του δήμου τους.

Είναι για το λόγο αυτό που έχουμε προτείνει συγκεκριμένη τροπολογία για αφαίρεση της νέας αυτής προϋπόθεσης που προνοεί την υποχρεωτική παρουσία σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα για να μπορούν να ελπίζουν σε μία έδρα στην 2η κατανομή. Για αυτό καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την τροπολογία και η οποία έρχεται να εξισορροπήσει την μείωση της εκπροσώπησης των μικρότερων κομμάτων που αποφασίστηκε με τους νόμους της μεταρρύθμισης που έχουμε ήδη ψηφίσει.