Με αγανάκτηση παρακολουθούμε τη Κυβέρνηση να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σε σχέση με τις ευθύνες της αλλά και τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα με αναφορές στις ευθύνες της αντιπολίτευσης.

Είναι γεγονός ότι τα κόμματα και η Βουλή μέχρι ακόμα και σήμερα δεν έβαλαν κανένα ουσιαστικό φραγμό στην ασυδοσία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ΚΕΠ. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις-ίσως και αποδείξεις- που συνδέουν κομματικά στελέχη με το ΚΕΠ και με πιθανές παρανομίες. Όντως η Βουλή – παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών –  αποδείχθηκε εν γένει κατώτερη των περιστάσεων.

Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τη Βουλή και τη αντιπολίτευση. Την πρώτη και τεράστια ευθύνη φέρει η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα που ακόμα και σήμερα δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι αυτό το σχέδιο δεν δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε για το καλό της Κύπρου αλλά για να πλουτίσουν έτι περαιτέρω ορισμένοι ημέτεροι.

Ζητούμε την πλήρη υλοποίηση των εισηγήσεων της ΕΥ και την απόσυρση όλων των διαβατηρίων για περιπτώσεις όπου δεν υλοποιήθηκε η επένδυση ή παραβιάστηκαν οι όροι του σχεδίου. Ζητούμε να αναζητηθούν οι ευθύνες των λεγόμενων «παρόχων», να γίνει για όλους φορολογικός έλεγχος και να καταβληθούν οι απαιτούμενοι φόροι.