Αντιδράσεις προκαλεί η ανέγερση μονάδας εντατικής εκτροφής πουλερικών κρεατοπαραγωγής στην κοινότητα Ορούντας, μια κοινότητα που έχει ταλαιπωρηθεί για δεκαετίες από κτηνοτροφικές, χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές μονάδες και όχι μόνο.

Η λειτουργία μιας ακόμα μονάδας εκτροφής και σφαγής πτηνών, ήδη προκαλεί αντιδράσεις στους κατοίκους που έχουν πληροφορηθεί τις εξελίξεις και αισθάνονται πως η ανέγερσή της θα φέρει προβλήματα, τόσο στους ίδιους όσο και στους κατοίκους. Μάλιστα, ο χώρος που έχει υποδειχθεί για την ανέγερση είναι κοντά στο μοναστήρι του Αγ. Νικολάου, το οποίο δέχεται πολλούς επισκέπτες. Επιπλέον, η χωροθέτηση της μονάδας στα δυτικά της κοινότητας όπου πνέει συνήθως ο άνεμος θα δημιουργήσει προφανώς προβλήματα οχληρίας.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαφωνεί πλήρως με την έγκριση της αίτησης για ανέγερση της πιο πάνω μονάδας και η διαφωνία μας έχει εκφραστεί και με επιστολή προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας.

Ως εκ τούτου, καλούμε τις Αρχές να μην επιτρέψουν την ανέγερση μιας τέτοιας μονάδας, η οποία θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά θα επιβαρύνει και το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής. Δόθηκαν αγώνες για τα χοιροστάσια, το σφαγείο, τη διαχείριση αποβλήτων κ.ο.κ στην Ορούντα. Δεν χρειάζεται να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.