Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαπιστώνει πως υπάρχει εμμονή στην προώθηση του τουριστικού έργου στο Πέρα Πεδί παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση του συνεπάγεται την εκκοπή εκατοντάδων δέντρων.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Δασών φαίνεται να μην συναινούν με την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Πέρα Πεδί καθώς με επιστολές τους στην Περιβαλλοντική Αρχή καταγράφουν τις σοβαρές επιφυλάξεις και διαφωνίες τους με τυχόν έγκριση του προτεινόμενου έργου. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαφωνούν γιατί το σχέδιο προνοεί την εκκοπή 1.611 δέντρων.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία εξετάζει νέα αίτηση για ανάπτυξη στην περιοχή, στη βάση επικαιροποιημένης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, να λάβει σοβαρά υπόψη της τις επιφυλάξεις και διαφωνίες και να μην επιτρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντος στον βωμό του κέρδους.