Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Κινήματος Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, τον αναπληρωτή πρόεδρο Άλκη Παπή, τον επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας του Κινήματος Παπαγεωρίου Άγγελο και μέλη της Επιτροπής Παιδείας του Κινήματος , με αντιπροσωπεία της συνομοσπονδίας Γονέων της Μέσης Εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών και των εξετάσεων Τετράμηνων στη Μέση Εκπαίδευση. Διαπιστώθηκε συναντίληψη όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων αλλά και στις κοινές προτάσεις της Συνομοσπονδίας Γονέων και ΟΕΛΜΕΚ.

Αναμένουμε από την νέα Υπουργό Παιδείας να θέσει, τάχιστα, εποικοδομητικές προτάσεις στην Επιτροπή Παιδείας στη Βουλή, που να απαντούν στα πολλά προβλήματα που προέκυψαν από την λειτουργία των εξετάσεων τετράμηνων.

Συμφωνήθηκε όπως το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παραμένει σε επαφή με τη συνομοσπονδία Γονέων της Μέσης Εκπαίδευσης για επαναξιολόγηση της κατάστασης καθώς επίσης και για συζήτηση της πληθώρας άλλων προβλημάτων που τα σχολεία αντιμετωπίζουν.