Η Κυβέρνηση διαφημίζει ότι έχει αποδεχθεί και φέτος την πρόταση του ΔΗΚΟ για επιπλέον αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων, συνολικού ύψους 19,7 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα όμως αρνείται την καθιέρωση του εθνικού κατώτατου ορίου σύνταξης.

Με « δωράκια και συμπληρώματα», στην βάση περίπλοκων διαδικασιών δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των συνταξιούχων.

Εμείς προτείνουμε την καθιέρωση εθνικής κατώτατης σύνταξης που να καλύπτει της βασικές ανάγκες των συνταξιούχων, και να σταματήσουν τα παιγνίδια με τα «τσεκκούδκια» στους συνταξιούχους.