Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αναφέραμε από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόταση της Κυβέρνησης για τις συμπτύξεις Δήμων και Κοινοτήτων, πως είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα οι προτεινόμενες αλλαγές στον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν προκύπτει θέμα συνένωσης ή κατάργησης Δήμου ή Κοινότητας. Είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών να έχουν λόγο σε σοβαρές θεσμικές αλλαγές που τους επηρεάζουν άμεσα.

Έχουμε προς τούτο καταθέσει πρόταση νόμου από τον Ιανουάριο του 2002.

Το πιο πάνω ενισχύει και το γεγονός πως παραβιάζεται η διάκριση των εξουσιών, ενώ την ίδια στιγμή παραβιάζεται και το άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο αναφέρει πως δεν μπορούν να γίνουν διαφοροποιήσεις εδαφικών ορίων τοπικής Αρχής χωρίς να διεξαχθεί προηγουμένως δημοψήφισμα. Αυτό λέγεται αλλιώς και «αρχή της επικουρικότητας».

Επίσης πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι ότι για κάθε νομοσχέδιο πρέπει να διεξάγεται δημόσια διαβούλευση πριν οδηγηθεί για ψήφιση. Δημόσια διαβούλευση δεν είναι οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σε κλειστά δωμάτια και στο παρασκήνιο.

Η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να αφορά μόνο την σύμπτυξη ή/και κατάργηση, Δήμων και Κοινοτήτων. Πρέπει να γίνει ουσιαστική διαφοροποίηση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση.