Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, απέστειλε χθες επείγουσα επιστολή στον υπουργό Οικονομικών (επισυνάπτεται)  με εισήγηση την απευθείας βοήθεια / χορηγία των μικρών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας ταμείου Πράσινης Ανάκαμψης της Οικονομίας.

Ο κ. Περδίκης υπενθυμίζει τις πολιτικές διακηρύξεις της Ε.Ε. για την πράσινη συμφωνία και τις πρόσφατες δηλώσεις ηγετικών στελεχών της Ένωσης ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην περιβαλλοντική και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Με την πρόταση των Οικολόγων τα έσοδα από φορολογίες, τέλη και πρόστιμα που αφορούν το περιβάλλον (τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, φόρος πλαστικής σακούλας, πράσινο τέλος στους λογαριασμούς νερού κοκ)  θα συγκεντρωθούν σε ένα ταμείο για την απευθείας στήριξη μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να πετύχουν όχι μόνο την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών αλλά και την περιβαλλοντική και τεχνολογική αναβάθμιση. 

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές εγγυήσεις σε τράπεζες για την παροχή δανείων παραμένουν δύο σοβαρές διαφορές με την Κυβέρνηση και κάποιες ασάφειες. Βασικό εμπόδιο είναι η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων στο σχέδιο και η πρόταση για συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

ΝΟ._283_Κ._ΠΕΤΡΙΔΗ_ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΑΡΟΧΗ_ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ_ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ_ΣΕ_ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ_ΤΡΑΠΕΖΕΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΑΡΟΧΗ_ΔΑΝΕΙΩΝ_5_5_20.pdf