Επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Σωκράτη Σωκράτους, απέστειλε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης ούτως ώστε να ετοιμαστεί νομοτεχνικά σχέδιο απόφασης, το οποίο ζητεί να τεθεί κατεπείγον για ψήφιση στην προσεχή συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

Προς: κ. Σωκράτη Σωκράτους, Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων

Κύριε Σωκράτους,

Παρακαλώ όπως δώσετε οδηγίες να ετοιμαστεί νομοτεχνικά το πιο κάτω σχέδιο απόφασης το οποίο ζητώ να τεθεί κατεπείγον για ψήφιση στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σχέδιο Απόφασης

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

1) παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

2) διαπιστώνει με λύπη ότι κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος υπήρξε σειρά από αστοχίες και λάθη που οδήγησαν στην πολιτογράφηση ακατάλληλων προσώπων

3) σημειώνει ότι παρά τις κατά καιρούς βελτιώσεις του προγράμματος δεν κατέστη δυνατό να αντιμετωπιστούν πλήρως αυτά τα προβλήματα

4) σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι μέσα από δημοσιεύματα του διεθνή τύπου διασύρεται το κύρος και υποσκάπτεται η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας

5) χαιρετίζει την προσπάθεια για διερεύνηση όλων των περιπτώσεων πολιτογραφήσεων και ανάδειξη των πιθανών λαθών και κυρίως των ποινικών ή/και πολιτικών ευθυνών.

6) εκτιμώντας το έργο που έχει διεξάγει μέχρι τώρα η επιτροπή Καλογήρου και η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ότι αφορά την διερεύνηση των υποθέσεων των πολιτογραφήσεων στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Σχεδίου

7) καταγγέλλει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που τίθενται στην ολοκλήρωση των ερευνών από την Ελεγκτική Υπηρεσία και

8) καλεί την Κυβέρνηση να άρει κάθε εμπόδιο και να επιτρέψει την διερεύνηση του θέματος των πολιτογραφήσεων από την Ελεγκτική Υπηρεσία δίνοντας πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς φακέλους του Υπουργείου Εσωτερικών.