Επιστολή στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών κ. Ζαχαρία Κουλία, όπως και στα μέλη της Επιτροπής, απέστειλε την Παρασκευή 05/06 ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης, όπου εισηγείται την δημιουργία ad-hoc Υποεπιτροπής στην οποία να κατατεθούν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

Ο κ. Περδίκης αναφέρει πως η Υποεπιτροπή θα απαρτίζεται από μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, στην οποία θα κατατεθεί το σύνολο του φακέλου που κατέθεσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Ηροδότου στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρη Συλλούρη, αναφορικά με τα ΜΕΔ των ΠΕΠ.

Όπως εξηγεί, στην εν λόγω υποεπιτροπή θα εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και θα μελετήσει τα στοιχεία του φακέλου ενώ στη συνέχεια θα καταθέσει εισήγηση προς την Επιτροπή για την περαιτέρω διαχείριση (κατάθεση επιπλέον στοιχεία, επεξεργασία, δημοσιοποίηση κτλ).

«Αναμένω ότι θα έχω τη στήριξη της πλειοψηφίας των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών σε αυτή την εισήγηση», καταλήγει η επιστολή του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.