Δηλώσεις βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Αναφορικά με τους ωρομίσθιους εποχιακούς, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιουργεί οικονομικό μαξιλάρι εις βάρος αυτών των εργαζομένων και εις βάρος της Βουλής που έχει ψηφίσει τη συγκεκριμένη αποκοπή από τη μισθοδοσία των υπολοίπων υπαλλήλων προκειμένου να επεκταθεί το ωράριο και ο χρόνος εργοδότησης των ωρομίσθιων εποχιακών.

Υπάρχουν ανάγκες, για παράδειγμα η μεγάλη ανάγκη που εντοπίζεται φέτος και την είπα και στην Επιτροπή, ότι χρειάζεται να καθαριστούν οι δρόμοι και τα πάρκα από τα χόρτα και ελλείψει οικονομικών πόρων ήδη οι Δήμοι απειλούν ότι θα εξαπολύσουν χημικό πόλεμο, αγοράζοντας χιλιάδες τόνους χημικών για να καταπολεμήσουν τα ζιζάνια, επειδή δεν έχουν προσωπικό και κονδύλια για να εργοδοτήσουν ωρομίσθιο προσωπικό.

Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν κονδύλια για να εργοδοτήσουν ωρομίσθιο προσωπικό, να καλυφθούν τα κενά στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, υπάρχουν τα κονδύλια, υπάρχει ο τρόπος να γίνει και πιστεύω ότι είναι εις βάρος της οικονομίας, των υπηρεσιών και των εργαζομένων, να κρατά αυτά τα λεφτά η κυβέρνηση και να κάνει μαξιλάρια, αντί να τα δώσει σε αυτούς που τους ανήκουν, δηλαδή στους εποχιακούς ωρομίσθιους εργαζόμενους, άρα ζητούμε την επέκταση του χρόνου εργοδότησης των ωρομίσθιων εποχιακών εργαζομένων και αυτό πρέπει να γίνει από φέτος.

Βεβαίως και θα υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση νόμου και αν οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ είναι θεσμικά σωστοί, θα πρέπει να το πάρουμε μαζί αφού και την εγγραφή του θέματος την έχουμε κάνει μαζί.