Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  θέτουμε για ακόμη μια φορά την επιτακτική ανάγκη  δημιουργίας Αστυνομίας Ζώων (Animal Police) καθώς και τη δημιουργία καταφυγίων υπό την ευθύνη των Τοπικών Αρχών. 

Με την δημιουργία αστυνομίας των ζώων θα μπορεί επιτέλους η αστυνομία μας να διαχειρίζεται τα ιδιαίτερα προβλήματα που ανακύπτουν από την πλημμελή φροντίδα και εκπαίδευση σκυλών, αλλά και να επεμβαίνουν έγκαιρα όταν προκύπτουν θέματα παραβίασης της ευημερίας των ζωών, για να αποτρέπονται τα χειροτέρα τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. 

Παράλληλα, το Κίνημα επιμένει στην ανάγκη άμεσης τροποποίησης του περί σκύλων νόμου, τόσο για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από την ιδιοκτησία σκυλών όσο και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η παράνομη εκτροφή  και κατοχή σκύλων, η βάναυση θανάτωση τους ή εγκατάλειψη τους.

Το περιστατικό με την Πετρούνα Μίλκοβα πρέπει να τύχει συνολικής διερεύνησης και να προχωρήσουν στην απαγγελία κατηγοριών στη βάση επιστημονικών πορισμάτων και τεκμήριων. Για πολλοστή φορά επισημαίνουμε την ανάγκη κατοχύρωσης τόσο των δικαιωμάτων όσο και των ευθυνών των ιδιοκτητών σκυλιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που πρέπει να τυγχάνουν για να είναι ασφαλή κατοικίδια συντροφιάς.