Καλαντάρι Νοεμβρίου 2013

14 Νοεμβρίου – Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης συνέβαλε ουσιαστικά στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου «Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013». Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο υπερψηφίστηκε στις 14 Νοεμβρίου 2013,  αφορούσε μεταξύ άλλων  τον έλεγχο της πώλησης  καυσόξυλων. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις του κ. Περδίκη, που έγιναν τελικά αποδεκτές από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, αφορούσαν, την επέκταση των εξουσιών ελέγχου και στα μέλη της αστυνομίας, την υποχρέωση του κατόχου σχετικής άδειας, για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου της εμπορίας καυσόξυλων, κατά τη μεταφορά καυσόξυλων να μεταφέρει την άδεια εμπορίας καυσόξυλων, να εκθέτει σε περίοπτη θέση στο χώρο αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί ή/και στο υποστατικό εντός του οποίου προβαίνει σε εμπορία καυσόξυλων αντίγραφο της άδειας εμπορίας καυσόξυλων που κατέχει. Παράλληλα, προστέθηκε αναφορά ώστε στις διαφημίσεις που παρουσιάζεται ο έμπορος καυσόξυλων να περιλαμβάνεται η φράση “αδειούχος έμπορος καυσόξυλων” και ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται από το Τμήμα Δασών, ενώ υποχρέωση του κατόχου σχετικής άδειας είναι επίσης να παρέχει στο Τμήμα Δασών τα στοιχεία του οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των καυσόξυλων. Παράλληλα ο κ. Περδίκης εισηγήθηκε όπως  το Τμήμα Δασών να τηρεί μητρώο στο οποίο να καταχωρίζονται όλες οι άδειες που θα εκδίδονται δυνάμει του νόμου, καθώς και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές και, στην περίπτωση άδειας εμπορίας καυσόξυλων, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσόξυλων.  Το μητρώο αυτό θα κοινοποιείται από το Τμήμα Δασών εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στην Ένωση Δήμων Κύπρου και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι οποίες θα το διανέμουν στα μέλη τους.

20 Νοεμβρίου – Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών πετύχαμε την αποκατάσταση μιας παρανομίας που υπήρχε τα τελευταία 3 χρόνια στην πλατεία των Κάτω Λευκάρων. Αφορά τη λειτουργία παράνομης λυόμενης κατασκευής με την ανοχή των τοπικών αρχών αλλά και δημόσιων φορέων και οργανισμών.

21 Νοεμβρίου – Μετά από ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τόσο με παρεμβάσεις προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 ακόμη ένας δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου στελεχώνοντας έτσι περαιτέρω το Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής Τηλλυρίας και προσφέροντας τα παιδιά την εκπαίδευση που αξίζουν.

28 Νοεμβρίου – Μετά από ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για να λάβει τέλος η ρύπανση στην περιοχή Βλοκκαρκά στην Πάνω Δευτέρα, ο Υπουργός Γεωργίας μας ενημερώνει πως μετά από επιτόπιες επισκέψεις επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέρος των σκουπιδιών έχει απομακρυνθεί ενώ παρακείμενος δρόμος είχε ανακοπεί με ανάχωμα για παρεμπόδιση προσέλευσης οχημάτων τα οποία απόθεταν απόβλητα. Επίσης τα περισσότερα απόβλητα έχουν απομακρυνθεί ή επικαλυφθεί με χώμα. Η κατάσταση θα παρακολουθείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Κοινοτάρχη της Πάνω Δευτεράς.