Έφτασε η ώρα για κατοχύρωση ενός εθνικού κατώτατου ορίου μισθών και ιδιαίτερα της προστασίας του δικαιώματος σε αξιοπρεπή αμοιβή, ώστε να τεθεί ένα τέρμα ιδιαίτερα στην καταπίεση κατά των πιο ευάλωτων που δεν έχουν προστασία από τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά και της εκμετάλλευσης στην εργασία.

Βεβαίως οι Κυβερνώντες για να κάνουν τα δέοντα αναμένουν το Κλιμάκιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), η οποία όπως ανακοινώθηκε ότι φτάνει στην Κύπρο γύρω στα μέσα Μαρτίου ώστε να κάνει τις πρώτες επαφές που αφορούν το θέμα της θέσπισης Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ).

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε ήδη καταθέσει ενώπιον της Βουλής σχετική πρόταση νόμου η οποία κινείται προς τις κατευθύνσεις αυτές, ενώ διασφαλίζει κάποια από τα επαγγέλματα, πριν την κατοχύρωση τους από τις συλλογικές συμβάσεις, με ένα ελάχιστο μισθό.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για το θέμα αυτό δήλωσε ότι: «Επιβάλλεται άμεσα να καθοριστεί με νόμο η έννοια του εθνικού κατώτατου ορίου μισθών και στη συνέχεια να διαβουλευτούμε με την κυβέρνηση για το ύψος του ελάχιστου μισθού  για όλα τα επαγγέλματα μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες με εμπλοκή των εργαζομένων και των εργοδοτών”.