Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, σε απαντητική της επιστολή προς τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργο Περδίκη, επιβεβαιώνει πως η μεμονωμένη κατοικία στην Κακοπετριά στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Περδίκης σε προηγούμενη επιστολή του, είναι παράνομη, αφού δεν διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια.

Υπενθυμίζεται πως στην τότε επιστολή του ο κ. Περδίκης, εκτός από την αναφορά του στη συγκεκριμένη κατοικία, παρέθετε τα προβληματικά αποτελέσματα που προκαλούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη “μεμονωμένη κατοικία”, τόσο σε επίπεδο διατήρησης της αρχιτεκτονικής ταυτότητας των κοινοτήτων, όσο όμως και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άλλωστε στην ίδια περιοχή πέρυσι εκδηλώθηκε πυρκαγιά, που ξεκίνησε από μεμονωμένη κατοικία δίπλα στο δάσος.