Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Οικοαγροτικός έχει θέσει επί τάπητος το κρίσιμο θέμα της εξαφάνισης των μελισσών από την αλόγιστη και παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων, μια δραστηριότητα καταστροφική, με μη ανατρέψιμες επιπτώσεις. 

Το  σοβαρό αυτό ζήτημα επαναφέρουμε, με αφορμή το σχέδιο που κατέθεσε η Ευρωπαική Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2018, που αφορά την απαγόρευση τριών νεονικοτινοειδών που επηρεάζουν αρνητικά τον πληθυσμό των μελισσών και άλλων οφέλειμων εντόμων.

Οι 16 χώρες – κράτη – μέλη της Ε.Ε ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης αυτών των τριών δηλητηρίων, ενώ 4 χώρες καταψήφισαν την απαγόρευση και 8 χώρες απείχαν της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι χώρες που υπερψήφισαν την  απαγόρευση χρήσης των τριών φυτοφαρμάκων ήταν οι Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Σουηδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Εσθονία, Κύπρος και οι Κάτω Χώρες, ενώ οι χώρες που καταψήφισαν την απαγόρευση ήταν οι Ρουμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Δανία. Απείχαν από την ψηφοφορία οι Πολωνία, Βέλγιο, Σλοβακία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία και Λιθουανία. 

Η πλειοψηφική απόφαση των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης ήταν πολύ σημαντική για την διαφύλαξη των μελισσών, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι τα πλέον απαγορευμένα εντομοκτόνα αποτελούν απειλή για τις μέλισσες και άλλα ευεργετικά έντομα.

Κρίνεται σημαντικό όμως, να αναφέρουμε πως άλλα τέσσερα νεονικοτινοειδή που επί του παρόντος είναι εγκεκριμένα, επηρεάζουν αρνητικά και αυτά τις μέλισσες, τα οποία είναι το acetamiprid,το thiacloprid, το sulfoxaflor και το flupyradifurone. 

Μετά και από την απόφαση της  Ε.Ε πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί ότι τα φυτοφάρμακα – δηλητήρια, θα πρέπει να αντικατασταθούν με φυτοφάρμακα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ο Οικοαγροτικός τονίζει πως πρέπει οι κυβερνήσεις να απαγορεύσουν όλα τα φυτοφάρμακα που προκαλούν τον θάνατο στις μέλισσες και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. 

Πρέπει επιτέλους να δούμε σοβαρά αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, προωθώντας την πλήρη απαγόρευση των χημικών φυτοφαρμάκων και ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να χρησιμοποιούν πιο οικολογικές μεθόδους  καλλιέργειας και βέβαια να γίνονται πιο συστηματικοί έλεγχοι.