Η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία και την οικονομική διαφάνεια των πολιτικών κομμάτων επιβάλλει την κατάθεση ελεγμένων λογαριασμών, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέθεσε την 27 Απριλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Γενικό Ελεγκτή την αναλυτική κατάσταση των λογαριασμών του Κινήματος και των συνδεδεμένων οργανώσεων του που είναι η ΝΕΟΙ, η ΓΥΚΟ και ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος ( Π.Ο.Α.Σ. “Οικοαγροτικός” ).

Αποτελεί πάγια θέση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ότι τα κόμματα πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματικό έλεγχο από τους φορείς της πολιτείας που έχουν την αρμοδιότητα αυτή. Η πλήρης πρόσβαση των ελεγκτικών αρχών και των πολιτικών στα οικονομικά οργανώσεων και προσώπων που ασχολούνται με την πολιτική και διεκδικούν ρόλους στην εξουσία, θεωρούμαι ότι επιβάλλεται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κινήματος (https://cyprusgreens.org/) και να αναζητήσει την οικονομική κατάσταση του Κινήματος η οποία έχει κατατεθεί για το έτος 2017, καθώς και παλαιότερες οικονομικές εκθέσεις.