Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή οδηγία που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2015, απομονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπεται όπως οι χώρες που το επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην επιτρέπεται η καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφός τους. Όπως έχουμε πληροφορηθεί η Ελλάδα και η Λετονία έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση η οποία έχει εγκριθεί.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να υποβάλει αμέσως αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να απαγορεύσει την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο έδαφός της. Το Κίνημα διεξάγει ένα μακροχρόνιο αγώνα για να κηρυχθεί η χώρα μας ελεύθερη από τροποποιημένους οργανισμούς. Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κατάφερε με νομοθεσία τη ραφοποίηση των προϊόντων στις υπεραγορές ώστε ο καταναλωτής να έχει το δικαίωμα επιλογής.
Αναμένουμε όπως η Κυβέρνηση ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα για κατάθεση αίτησης για αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.